Yrityskuva 2015-1

Olen seurannut monien yritysten kehittymistä ja menestystä. Mistä näkee että yrityksellä menee hyvin ja mistä näkee että yritys kehittyy. Vastauksen antaminen on vaikeaa mutta se on samalla haaste johon täytyy vastata. Ensimmäiseksi on varoitettava, että yrityksen taloudellinen lopputulos ei ole riittävä kuva todellisesta menestyksestä eikä se kerro yrityskuvasta. Yritys voi olla huipputuottava, mutta samalla sen yrityskuva voi olla suorastaan negatiivinen. (Alko) . Asia on myös toisinpäin,

Yrityskuva voi olla erittäin vahva, mutta taloudellinen menestys surkea. (esim monet IT-alan yritykset, Rovio jne).

Yrityskuvaa arvioitaessa on varottava tekemästä liian suorasukaisia johtopäätöksiä. Yrityskuvaa on hahmotettava tarpeeksi laajasti: esimerkiksi taloudellinen tulos, johtamismenetelmät, henkilöstö ja sen pysyvyys, innostuneisuus, viihtyvyys, uudistumiskyky, yritysilmasto, osaamistaso, jne. Kun yritysjohto päättelee oman yrityksensä yrityskuvaa, pitää kaikkia edellämainittuja asioita ottaa huomioon.